Rekreačné poukazy

Skombinujte rekreačný príspevok s výhodnými ponukami od ZľavaDňa a na svojej dovolenke môžete ešte viac ušetriť :)

Pôvodná cena pobytu

Napríklad pobyt pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou v krásnom kaštieli Château Appony****

431 €

Cena pobytu na ZľavaDňa

249 €

Uplatnenie rekreačného príspevku

-136,95 €

Výsledná cena pobytu

112,05 €

Oproti pôvodnej cene teda môžete spolu ušetriť až 318,95 € (-76 %)

Videonávod

Ako na to?

 • Pracujete vo firme s viac ako 49 zamestnancami a odrobili ste v nej najmenej 24 mesiacov.
 • Presnú informáciu vám poskytne váš zamestnávateľ.
 • Vyberiete si pobyt na Slovensku s najmenej dvomi prenocovaniami.
 • Užijete si skvelý pobyt :) Príspevok môžete využiť aj vtedy, ak si so sebou zoberiete vašu rodinu, alebo na detské tábory.
 • Od zariadenia si vypýtate potvrdenie (účtovný doklad) s vašim menom.
 • U zamestnávateľa si preplatíte 55% zo sumy, ktorú ste za pobyt zaplatili. Maximálne však 275 eur za rok.

Doplňujúce informácie

 • Rekreačné poukazy sú v platnosti od 1. januára 2019.
 • Využiť ich viete na pobytové balíky, ktoré obsahujú najmenej dve prenocovania na území SR, pričom môžu zahŕňať aj stravovacie, prípadne aj ďalšie služby.
 • Po skončení pobytu musí zamestnanec preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky do tridsať dní predložením účtovných dokladov s označením mena zamestnanca.
 • Príspevok na rekreáciu sa vzťahuje iba na firmy s viac ako 49 zamestnancami.
 • Nárok má zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov.
 • Príspevok zamestnávateľa je vo výške 55 %, maximálne do sumy 275 eur ročne. Zvyšných 45% doplatí zamestnanec.
 • Príspevok na rekreáciu sa vzťahuje aj na štátnych zamestnancov, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a profesionálnych vojakov.

Najčastejšie otázky

Ak si chcete uplatniť príspevok na rekreáciu, môžete zaplatiť akokoľvek. Pri pobyte požiadajte ubytovacie zariadenie o účtovný doklad. Účtovný doklad do 30 dní po pobyte odovzdáte zamestnávateľovi, ktorý vám ho preplatí. Oficiálny postup uplatnenia príspevku na rekráciu cez portál ZľavaDňa nájdete aj na portále finančnej správy v príklade č.2.

Aby ste splnili podmienky pre príspevok na rekreáciu, potrebujete od ubytovacieho zariadenia účtovný doklad. Účtovný doklad je faktúra alebo interný doklad. Pozrite si vzor účtovného dokladu, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie. Na doklade od zariadenia si určite skontrolujte:

 • Obsahuje vaše meno a mená osôb, ktoré s vami boli na pobyte
 • Údaje o ubytovacom zariadení
 • Presný dátum vášho pobytu (od, do)
 • Cenu za pobyt a spôsob úhrady
 • Popis poskytovaných služieb
 • Číslo dokladu vystavovateľa (ubytovacieho zariadenia)

ZľavaDňa vám automaticky vystaví potvrdenie o zaplatení pobytu. Účtovný doklad, ktorý potvrdzuje absolvovanie pobytu vám musí vystaviť ubytovacie zariadenie. Oficiálny postup uplatnenia príspevku na rekráciu cez portál ZľavaDňa nájdete aj na portále finančnej správy v príklade č.2.

Podmienkou pre uplatnenie rekreačného poukazu aj čerpanie príspevku na rekreáciu je, aby váš pobyt trval aspoň dve prenocovania. Prenocovania však nemusia byť v jednom ubytovacom zariadení. Typickým príkladom je 3-dňová turistika kedy prvú noc strávite v jednom ubytovacom zariadení a druhú noc v inom. V takom prípad potrebujete účtovný doklad z oboch zariadení. Potom je zamestnávateľ povinný takýto pobyt preplatiť.

Na pobyt môžete ísť s osobami, ktoré s vami žijú v spoločnej domácnosti. To znamená druh/družka, manžel/manželka, vaše deti a deti zverené do náhradnej starostlivosti.

Áno, príspevok na rekreáciu sa vás týka aj ak ste na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Stačí, ak v deň vášho nástupu na rekreáciu spĺňate podmienku odpracovaných minimálne 24 mesiacov v trvalom pracovnom pomere. Viac informácií o príspevku na rekreáciu pre mamičky nájdete na blogu ZľavaDňa.

Ak žiadate o príspevok na rekreáciu, musíte po skončení pobytu preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky do 30 dní predložením účtovných dokladov, ktoré obsahujú meno zamestnanca.

V prípade, že využívate rekreačný poukaz, nemusím žiadať o preplatenie.

Ak váš zamestnávateľ nemá v internej smernici uvedené, že akceptuje za platbu aj získané kredity, v tom prípade vám zamestnávateľ preplatí sumu, ktorú ste reálne zaplatili zo svojho účtu.

Príklad: ak pobyt stojí 200 eur a vy ste použili 10 eurový ZľavaDňa kredit, zamestnávateľ akceptuje sumu 190 eur, ktorú ste reálne zaplatili. Tento postup odporúča aj Finančná správa SR.